DRUKUJ
2019-03-12

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas
Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.