Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przewód doktorski mgra Piotra Grochowskiego.
Przewód doktorski mgra Piotra Grochowskiego.
29.10.2019 więcej
Przewód doktorski mgra Tomasza Maciążka.
Przewód doktorski mgra Tomasza Maciążka.
03.04.2019 więcej
Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Karnas.
Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Karnas.
03.04.2019 więcej
Przewód doktorski mgra Mikołaja Grzędzielskiego.
Przewód doktorski mgra Mikołaja Grzędzielskiego.
03.04.2019 więcej
Przewód doktorski mgr inż. Małgorzaty Siudek.
Przewód doktorski mgr inż. Małgorzaty Siudek.
03.04.2019 więcej
Przewód doktorski mgra Swayamtrupta Panda.
Przewód doktorski mgra Swayamtrupta Panda.
27.11.2018 więcej
Przewód doktorski mgr Katarzyny Kowalczyk-Murynki.
Przewód doktorski mgr Katarzyny Kowalczyk-Murynki.
27.11.2018 więcej
Przewód doktorski mgr Ishiki Palit.
Przewód doktorski mgr Ishiki Palit.
27.11.2018 więcej
Przewód doktorski mgr Katarzyny Senger.
Przewód doktorski mgr Katarzyny Senger.
16.11.2018 więcej
Przewód doktorski mgra Rafała Ołdziejewskiego.
Przewód doktorski mgra Rafała Ołdziejewskiego.
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się