2018-11-16

Przewód doktorski mgra Rafała Ołdziejewskiego.

Ph.D. Mgr Rafał Ołdziejewski

Załączniki

  Uchwała o otwarciu... doktorskiego 250,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tematu rozpr... doktorskiej. 197,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Recenzja rozprawy d...r Nick Parker 81,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Abstract of the dissertation 600,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Recenzja rozprawy d...zysztof Sacha 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Streszczenie rozprawy doktorskiej 940,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozprawa doktorska 5,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Thesis 5,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała o powołan... doktorskiego 423,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała komisji do...cznej obrony. 477,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...y doktorskiej 477,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała w sprawie ...recenzentów. 330,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Nauko...ziejewskiemu. 135,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Nauko... doktorskiej. 135,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się