2018-11-14

Jak do nas dotrzeć

Budynek Instytutu Fizyki PAN, w którym mieści się Centrum, znajduje się na Służewcu - południowej dzielnicy Warszawy.

 

Aby dojechać:

  • z Dworca Centralnego należy wsiąść w tramwaj nr 17 w kierunku Służewca (przystanek znajduje się na ul. Chałubińskiego przy Dworcu Centralnym) i wysiąść na przystanku "Rzymowskiego". Następnie podejść lub podjechać jeden przystanek do Instytutu.
  • z Lotniska Okęcie należy wsiąść w autobus nr 175 lub 188, wysiąść na przystanku "Sasanki" i przesiąść się na autobus nr 189 i wysiąść na przystanku "Instytut Fizyki".
  • z najbliższej stacji Metro należy podjechać na stację "Służew", a następnie podjechać trzy przystanki w kierunku Al. Lotników autobusem nr 189 lub 317 i wysiąść na przystanku "Instytut Fizyki". Alternatywą jest dojazd na stację metra "Wilanowska" i podjechanie dwóch przystanków autobusami linii 165, 218 lub 365 na przystanek "Instytut Fizyki".

 

The building of the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences, in which the Center is located, is located in Służewiec - the southern district of Warsaw.
 
How to get here:
  • from the Central Railway Station, take tram number 17 in the direction of Służewiec (the stop is on Chałubińskiego Street near Dworzec Centralny) and get off at the "Rzymowskiego" stop. Then go on foot or take one stop to the Institute.
  • from Okęcie Airport, take the bus No. 175 or 188, get off at the "Sasanki" bus stop and change to bus number 189 and get off at the "Instytut Fizyki" bus stop.
  • from the nearest Metro station, go to the "Służew" station and then take three stops in the direction of Al. Lotników by bus number 189 or 317 and get off at the "Institute of Physics" bus stop. An alternative is to get to the "Wilanowska" metro station and take two stops by bus line 165, 218 or 365 to the "Instytut Fizyki" stop.

Galeria

Obraz: Mapa
Mapa

Lech Mankiewicz
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się