Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
inne  
Rodzaj pracy
badania i rozwój  
Stanowisko
Stypendysta  
E-mail
rekrutacja@cft.edu.pl  
Telefon
+48 22 847 09 20  
Fax
+48 22 843 13 69  
Data składania
2019-08-09  
Data wygaśnięcia
2030-01-01  
Tagi
 
Województwo
 
Powiat
 
Gmina
Miasto
 
Ulica
 
Numer budynku
32/46  

KRZ/6/2019 Konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN.

KRZ/6/2019 student fellowship position at Center for Theoretical Physics PAS.


Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty w CFT PAN w ramach projektu badawczego "Dynamika gazów kwantowych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji Nr DEC-2015/19/B/ST2/02820, zarejestrowanego pod numerem 2015/19/B/ST2/02820, (OPUS). Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski.

Kwestionariusz Osobowy (pdf), (doc)

Informacja o stosowanej polityce ochrony danych osobowych

Link do strony koordynatora projektu


Logo

The Director of the Center for Theoretical Physics PAS invites applications for student fellowship at the CTP PAS, financed from the project "Dynamics of quantum gases" No. 2015/19/B/ST2/02820 . PI of the project is Prof. Kazimierz Rzążewski.

Personal data form (pdf), (doc)

Information about privacy policy

Link to PI of the project

Załączniki

  Ogłoszenie o konkursie 126,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Announcement about ...e competition 103,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Personal data form 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Privacy Policy 73,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Personal data form 88,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zako...ze kandydata. 90,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  The announcement ab...the candidate 90,04 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się