Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZP/5/12/12/2019  
Przedmiot zamówienia
Usługi rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
32/46  
Data publikacji do
2030-01-01  
Termin składania ofert
2020-01-20 10:00  

Logo

Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN ogłasza przetarg nieograniczony nr. ZP/5/12/12/2019 na Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN.


Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.


Identyfikator postępowania w Miniportalu: deb140f9-0532-43b2-b814-2db0227a3872.


Link do postępowania na Miniportalu

Link do opublikowanego ogłoszenia

Załączniki

  Edytowalne załączniki do SIWZ 82,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  Klucz Publiczny do oferty 700 B (txt) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...e w DZ. U. UE 91,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPZ - załacznik nr 7 do SIWZ 495,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór Umowy - zała... nr 8 do SIWZ 471,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Modyfikacja treści SIWZ 422,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o unieważnieniu ZP 250,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Protokół z otwarcia ofert 361,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się