2018-11-16

Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2019 - 2022

Scientific Council of the Center for Theoretical Physics PAS in the years 2019-2022

 

1) Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
2) Prof. dr hab. Iwo Białynicki- Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
3) Prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
4) Dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Zastępca Przewodniczącego Rady
5) Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
6) Dr hab. Jarosław Korbicz, profesor CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
7) Dr hab. Mikołaj Korzyński, profesor CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
8) Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Przewodniczący Rady
9) Dr hab. Lech Mankiewicz, profesor CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
10) Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
11) Dr hab. Łukasz Rudnicki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
12) Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
13) Dr hab. Adam Sawicki, Profesor CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
14) Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
15) Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
16) Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
17) Dr hab. Jarosław Buczyński, Instytut Matematyczny PAN
18) Dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN
19) Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
20) Dr hab. Rafał Demkowicz - Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
21) Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
22) Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN
23) Prof. dr hab. Maria Ekiel Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
24) Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
25) Dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
26) Prof. dr hab. Marek Trippenbach, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
27) Dr hab. Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN
28) Prof. dr hab. Magdalena Załuska Đ Kotur, Instytut Fizyki PAN
29) Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
30) Dr hab. Wojciech Hellwing, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Sekretarz Rady

Załączniki

  Skład Rady 2019-2022 13,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skład Rady 2019-2022 77,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się