2018-11-16

Rada Naukowa Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w kadencji 2019 - 2022

Scientific Council of the Center for Theoretical Physics PAS in the years 2019-2022

 

 1. Dr hab. Remigiusz Augusiak, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 2. Prof. dr hab. Iwo Białynicki-Birula, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 3. Prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 4. Dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Zastępca Przewodniczącego Rady
 5. Prof. dr hab. Jerzy Kijowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 6. Dr hab. Jarosław Korbicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 7. Dr hab. Mikołaj Korzyński, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 8. Prof. dr hab. Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 9. Dr hab. Lech Mankiewicz, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Przewodniczący Rady
 10. Prof. dr hab. Paweł Nurowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 11. Dr hab. Łukasz Rudnicki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 12. Prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 13. Dr hab. Adam Sawicki, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 14. Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 15. Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 16. Prof. dr hab. Piotr Bizoń, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 17. Dr hab. Jarosław Buczyński, Instytut Matematyczny PAN
 18. Dr hab. Łukasz Cywiński, Instytut Fizyki PAN
 19. Prof. dr hab. Dariusz Chruściński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 20. Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 21. Prof. dr hab. Tomasz Dohnalik, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 22. Prof. dr hab. Mariusz Gajda, Instytut Fizyki PAN
 23. Prof. dr hab. Maria Ekiel Jeżewska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 24. Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 25. Dr hab. Piotr Sułkowski, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 26. Prof. dr hab. Marek Trippenbach, Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski
 27. Dr hab. Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN
 28. Prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN
 29. Prof. dr hab. Karol Życzkowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
 30. Dr hab. Wojciech Hellwing, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 31. Dr hab. Krzysztof Pawłowski, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 32. Dr hab. Michał Oszmaniec, prof. CFT PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 33. Mgr Piotr Grochowski, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Sekretarz Rady

Załączniki

  Skład Rady 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Skład Rady 64,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się