2019-05-29

Regulaminy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET

Regulaminy Szkoły Doktorskiej GEOPLANET

GEOPLANET Doctoral School Regulations

https://geoplanetschool.pl/

Załączniki

  Karta przebiegu ksztalcenia 71,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program ksztalcenia 44,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin rekrutacji 54,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin szkoly 63,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Training record sheet 71,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Komisja Rekrutacyjna 470,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Recruitment Committee 470,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  An application for ...ion to school 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  An application for ...ion to school 49,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyjęcie 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyjęcie 49,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Recruitment regulations 46,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Program of the studies 40,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulations of the ...ctoral school 62,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się