2018-11-16

Sekretariat CFT

Kontakt:

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Al. Lotników 32/46

02-668 Warszawa

Pokój: 301

Tel.: +48 22 847 09 20

Fax: +48 22 843 13 69

E-mail: cft(a)cft.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

Sekretariat Centrum Fizyki Teoretycznej PAN otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

 

Pracownicy:

Magdalena Kacprzak (Kierownik Sekretariatu Naukowego i Działu Kadr.)

✉: kacprzak@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20

Mgr Agnieszka Ryhorowicz-Bzdawska (Urlop.)

✉: ryhorowicz@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20

Karolina Szafrańska (Pracownik Sekretariatu Naukowego i Działu Kadr.)

✉: szafranska@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20

 

Contact:

Center for Theoretical Physics PAS

Al. Lotników 32/46

02-668 Warsaw

Room: 301

Phone: +48 22 847 09 20

Fax: +48 22 843 13 69

E-mail: cft(a)cft.edu.pl

Opening Hours: Secretariat of the Centre for Theoretical Physics is open from Monday to Friday 9-16.

 

Employees:

Magdalena Kacprzak (Head of the Scientific Secretariat and Human Resources.)

✉: kacprzak@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20\

Mgr Agnieszka Ryhorowicz-Bzdawska (Leave.)

✉: ryhorowicz@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20 Karolina Szafrańska (Employee of the Scientific Secretariat and Human Resources.)

✉: szafranska@cft.edu.pl

☎: 22 847 09 20

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się