Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-12 13:05:04  Rafał Opiela

Utworzono artykuł 202868 o nazwie 'Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste202868
user_idpuste2500895
resource_idpuste2138
namepusteSprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.
category_idpuste31105
language_idpuste1
shortpusteSprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.
fullpuste

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.

publishfrompuste2019-03-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdanie-z-dzialalnosci-centrum-fizyki-teoretycznej-pan-w-2018-roku-przyjete-podczas-rady-naukowej-dnia-01032019
2019-03-18 13:30:18  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-03-18 13:31:56  Rafał Opiela
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-04-03 11:59:38  Rafał Opiela

Pole full zmieniło wartość z '<div id="body_pl"> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.</p> </div> <div id="title_en" style="display: none;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</div> <br /> <div id="body_en"> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</p> </div> ' na '<div id="body_pl"> <p><img style="width: 100%;" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" alt="Logo" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.</p> </div> <div id="title_en" style="display: none;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</div> <br /> <div id="body_en"> <p><img style="width: 100%;" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" alt="Logo" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Logo

Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.

2020-01-31 13:31:18  Rafał Opiela

Pole full zmieniło wartość z '<div id="body_pl"> <p><img style="width: 100%;" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" alt="Logo" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.</p> </div> <div id="title_en" style="display: none;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</div> <br /> <div id="body_en"> <p><img style="width: 100%;" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" alt="Logo" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</p> </div> ' na '<div id="body_pl"> <p> <img alt="Logo" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" style="width: 100%;" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.</p> </div> <div id="title_en" style="display: none;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</div> <br /> <div id="body_en"> <p> <img alt="Logo" src="http://www.cft.edu.pl/files/logo_cft.png" style="width: 100%;" /></p> <p style="font-size: 11pt; text-align: center;"> Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.</p> </div> '

Pole publishto wypełniono wartością '2020-01-30 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Logo

Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.

Logo

Sprawozdanie z działalności Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w 2018 roku, przyjęte podczas Rady Naukowej dnia 01.03.2019 r.


Logo

Report on the research activities of the Center for Theoretical Physics PAS in 2018.

publishtopuste2020-01-30 00:00:00
2020-01-31 13:37:38 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2020-01-31 13:37:38 

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-01-30 00:00:00' na '2020-01-31 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-01-30 00:00:002020-01-31 00:00:00
2020-01-31 13:38:41  Rafał Opiela

Pole publishto zmieniło wartość z '2020-01-31 00:00:00' na '2020-01-30 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2020-01-31 00:00:002020-01-30 00:00:00
2020-01-31 13:38:41  Rafał Opiela

Załączono plik 520805

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741372
user_idpuste2500895
fobject_idpuste520805
resource_idpuste2138
modelpusteArticle
foreign_idpuste202868
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-01-31 13:38:41  Rafał Opiela

Załączono plik 523645

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2741373
user_idpuste2500895
fobject_idpuste523645
resource_idpuste2138
modelpusteArticle
foreign_idpuste202868
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się